Izvješće o stanju sigurnosti na području PU Konjic

Objavljeno 07.10.2019. 10:01, Kategorija Novosti

POLICIJSKA UPRAVA KONJIC
Izvješće o stanju sigurnosti na području PU Konjic za period od 30.9. do 7.10.2019. godine

>Kriminalitet:
-PU Konjic: 6
-PS Konjic: 5
-PS Jablanica: 0
-PS Prozor: 1

>Javni red i mir:
-PU Konjic: 3
-PS Konjic: 3
-PS Jablanica: 0
-PS Prozor: 0

>Promet:
-PU Konjic: 8
-PS Konjic: 4
-PS Jablanica: 2
-PS Prozor: 2

>Povrijeđeni:
-PU Konjic: 1
-PS Konjic: 1
-PS Jablanica: 0
-PS Prozor: 0

>PS Prozor
Karakteristični događaji iz oblasti kriminaliteta;

30.9.2019.
> S.H. 1966. iz Mostara, prijavio da je S.H. na parceli prijavitelja u mjestu Čolkuna, Općina Prozor/Rama, posjekao i odvezao jedno stablo bukve.

Dana: 7.10.2019. godine
Rukovoditelj OC PU Konjic
Ml. Inspektor Ismail Kadić