Dvije osobe nisu poštovale mjeru samoizolacije te je za iste sačinjena službena zabilješka koja je upućena sanitarnom inspektoru radi izricanja sankcija

Objavljeno 20.03.2020. 08:25, Kategorija Novosti

DVD „RAMA“

Dana , 19.3.2020. godine u 15.20 sati dojava da iznad sela Menjik gori trava inisko raslinje. Na lice mjesta izišli vatrogasci DVD-a „RAMA“ te do 16.00 sati ugasili dio požara , a ostatak nisu bili u mogućnosti zbog miniranog terena.

Dana , 19.3.2020. godine u 19.00 sati dojava da u blizini sela Glibe gori trava i nisko raslinje. Na lice mjesta izišli vatrogasci DVD-a „RAMA“ te u 21.20 sati ugasili i sanirali požarište.

Dana , 19.3.2020. godine u 21.40 sati dojava da u blizini naselja Dole gori trava i nisko raslinje. Na lice mjesta izišli djelatnici DVD-a „RAMA“ te u 22.10 sati ugasili i sanirali požarište.

PS PROZOR – RAMA

Dana , 20.3.2020. godine u 6.45 sati od dežurnog policajca , povodom novonastale situacije korona virusa , dobili smo sljedeće informacije ;
19.3.2020. godine u jutarnjim satima djelatnici PS PROZOR-RAMA“ su izvršili provjeru poštivanja odluke o zatvaranju ugostiteljskih objekata te utvrdili da istu poštuju svi vlasnici objekata.

19.3.2020. godine u jutarnjim satima djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 10 lica kojima je izdana zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije te utvrdili da 8 osoba poštuje izrečenu mjeru , dok 2 osobe nisu poštovale mjeru samoizolacije te je za iste sačinjena službena zabilješka koja je upućena sanitarnom inspektoru radi izricanja sankcija.

Dana , 19.3.2020. godine PS PROZOR-RAMA je od PU KONJIC zaprimila spisak od 13 putnika koji su ušli u BiH te im je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije a nalaze se na području naše općine. Djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru tih lica te utvrdili da 11 osoba poštuje izrečenu mjeru samoizolacije dok 2 osobe nisu poštovale samoizolaciju te je za iste sačinjena službena zabilješka koja je upućena sanitarnom inspektoru radi izricanja sankcija.

JKP „VODOGRAD“

Iz JKP „VODOGRAD“ informacija da je stanje sa vodoopskrbom na području općine normalno.

SANITARNA INSPEKCIJA

Dana , 19.3.2020. godine u 14.00 sati od sanitarnog inspektora općine Prozor – Rama zaprimili smo sljedeće izvješće ;
Na području naše općine evidentirano je 34 novopristigle osobe iz inozemstva ;

Njemačka 1

Austrija 6 

Slovenija 1 

Hrvatska 23 

Švicarska 1 

Italija 1 

Engleska 1

Svim novopristiglim osobama biti će izrečena mjera zdravstvene zaštite samoizolacija.
Ukupan broj evidentiranih osoba koje su došle iz inozemstva na područje naše općine do 19.3.2020. godine u 14.00 sati je 124 .
Još nije evidentiran niti jedan slučaj pozitivan na COVID 19.

Molimo sve novo pristigle građane da se putem telefona obvezno jave u Dom zdravlja „Rama“ na brojeve 036 771 880 ili hitni poziv 124 ili policijska stanica 122 i sanitarni inspektor 063 796 332.

OC CZ Prozor - Rama

civilna_zatita_prozor-rama_20.3.2020._4.jpg

civilna_zatita_prozor-rama_20.3.2020..jpg

civilna_zatita_prozor-rama_20.3.2020._7.jpg

civilna_zatita_prozor-rama_20.3.2020._10.jpg

civilna_zatita_prozor-rama_20.3.2020._8.jpg

civilna_zatita_prozor-rama_20.3.2020._5.jpg