Zavod izdvojio 17.000.000 KM za bolničku i 9.650.000 KM više za primarnu zdravstvenu zaštitu

Objavljeno 12.02.2024. 15:14, Kategorija Obavijesti

Na trećoj izvanrednoj sjednici  Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ održanoj 12.02.2024. godine članovi Vijeća su razmatrali i usvojili Odluku o stavljanu izvan snage Odluke o usvajanju Financijski plan za 2024. godinu, Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o izvršenju Financijskog plana, Odluku o stavljanju izvan snage Smjernica za izračun sredstava za financiranje usluga zdravstvene zaštite za 2024. godinu od 11.12.2023. godine, te usvojili Financijski plan Zavoda za 2024. godinu, Odluku o izvršenju Financijskog plana i Smjernice za izračun sredstava za financiranje usluga zdravstvene zaštite za 2024. godinu.  

Naime, na telefonskoj sjednici održanoj 7.02.2024. godine Upravno vijeće donijelo je zaključak i od Vlade HNŽ zatražilo povlačenje Financijskog plana Zavoda za 2024. godinu iz daljnje procedure. Razlog povlačenja bile su dodatne aktivnosti Stručne službe Zavoda sa zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite u svezi potreba zdravstvenih ustanova i mogućnosti Zavoda.  

Temeljem održanih sastanaka, analize financijskih mogućnosti Zavoda, smjernica za izračun sredstava za financiranje usluga zdravstvene zaštite za 2024. godinu i potreba zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite Stručna služba Zavoda izradila je prijedlog Financijskog plana Zavoda za 2024. godinu u iznosu od 198.458.000 KM.

Direktor Zavoda, Andrej Čović, obrazložio je predloženi Financijski plan kazavši kako će skoro 90% sredstava planiranih Financijskim planom Zavoda biti utrošeno za financiranje zdravstvenih usluga i drugih prava osiguranika. Pored povećanja sredstava za proširenje prava osiguranika Financijskim planom planirana su značajna povećanja i za zdravstvene ustanove koje pružaju usluge zdravstvene zaštite osiguranicima Zavoda i to 17.000.000 KM za bolničku zdravstvenu zaštitu i 9.650.000 KM za usluge primarne zdravstvene zaštite umjesto ranije planiranih 7.000.000 KM.

Financijski plan Zavoda za 2024. godinu Vijeće je usvojilo i isti je, putem resornog ministarstva upućen u daljnju proceduru Vladi  HNŽ.