Još tri dana za nabavu premije osiguranja

Objavljeno 26.02.2024. 13:55, Kategorija Novosti

Četvrtak 29. veljača je posljednji dan redovite distribuciju premije osiguranja za 2024. godinu, što znači da su ostala još tri radna dana u kojima osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ mogu pribaviti godišnju premiju osiguranja.

Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM po osobi, a kupovinom iste osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite. Osiguranici koji ne pribave premiju osiguranja do spomenutog datuma plaćaju participaciju za pružene usluge zdravstvene zaštite u ugovornim zdravstvenim ustanovama.

Kupovine premije osiguranja oslobođena su djeca do navršenih 18 godina života i dragovoljni darivatelji krvi koji su, tijekom života, krv darovali deset i više puta pod uvjetom da su u 2023. godini imali najmanje jedno darivanje. Dragovoljni darivatelji krvi koji su krv darivali pedeset (50) i više puta trajno su oslobođeni osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite.

Po završetku redovite distribucije, premiju osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni osiguranici, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave na osiguranje.

Djeca koja u 2024. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-te godine života.

Uplata premije osiguranja za 2024. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na depozitni račun ZZO HNŽ broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Nakon izvršene uplate premije osiguranja, osigurane osobe su dužne istu evidentirati u područnom uredu Zavoda ili kod radnika Zavoda koji su za vrijeme redovite distribucije smješteni u poštanskom uredu u Čitluku.

Posebna pogodnost za osigurane osobe je mogućnost podnošenja zahtjeva za evidentiranje uplaćenih premija putem web stanice Zavoda https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije.

Naime, na web stranici Zavoda nalazi se jednostavna forma za podnošenje elektronskog zahtjeva u kojoj je potrebno navesti ime, prezime i JMB osoba za koje je izvršena uplata i priložiti uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati.

Osiguranici koji premiju osiguranja uplaćuju jednim nalogom za više osiguranika, trebaju navesti ime i prezime te JMB svih osiguranika za koje su uplatili premije.

Uplaćene premije za koje je zahtjev za evidentiranje poslat putem spomenute forme na web stranici Zavoda biti će evidentirane u informacijski sustav najkasnije u roku od jednog radnog dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na osobnu e-adresu – priopćeno je.