Vlada traži liječničke preglede svih policajaca u FBiH

Objavljeno 27.02.2024. 13:51, Kategorija Obavijesti

Vlada FBiH, na prijedlog federalnog ministra unutarnjih poslova Rame Isaka, usvojila je zaključak kojim je od županijskih ministarstava unutarnjih poslova zatraženo da u najkraćem roku obave liječničke preglede svih policijskih službenika.

U zaključku je navedeno da se prilikom vršenja liječničkih pregleda, koji trebaju biti okončani u najkraćem roku, a najduže za tri mjeseca, poseban fokus stavi na pregled psihičkog zdravlja policijskih službenika.

Također, preporučeno je da se liječnički pregledi policijskih službenika vrše u županijskim javnim zdravstvenim ustanovama.

Federalni ministar unutarnjih poslova Ramo Isak i direktor Federalne uprave policije Federalnog MUP-a Vahidin Munjić još na početku mandata, odnosno 2023. godine, dogovorili su da će biti izvršeni liječnički pregledi svih policijskih službenika Federalne uprave policije.

Stav ministra Isaka i direktora Munjića bio je da to predstavlja najvažniji prioritet za koji moraju biti osigurana financijska sredstva.

U skladu s tim, u proračunu za 2024. godinu planirana su i osigurana sredstva u iznosu od 220.000 KM za liječničke preglede policijskih službenika Federalne uprave policije Federalnog MUP-a, a koji će početi uskoro, priopćeno je iz Odsjeka za odnose sa javnošću FMUP-a.