Održana 37. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Objavljeno 27.02.2024. 14:33, Kategorija Novosti

Redovna 37. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama održana je danas, a na njoj se našlo devet točaka dnevnog reda. Uvrštena je još jedna dodatna točka dnevnog reda, gdje je umjesto Ilije Šarčevića za člana Komisije za statut, poslovnik i propise predložena Martina Nevistić. Vijeće je glasalo s 15 glasova za i pet suzdržanih. 

Na sjednici je bilo nazočno 20 vijećnika, a samo jedan vijećnik bio je odsutan. 

Jer je vijećnik Ilija Šarčević podnio ostavku, Središnje izborno povjerenstvo imenovalo je sljedećeg kandidata s iste liste političkog subjekta, a to je Ivana Galić koja je danas počela svoj mandat.

Točka izvadak iz zapisnika s 36. sjednice Općinskog vijeća Prozor-Rama usvojena je s 13 glasova za, 2 protiv i 5 suzdržanih.

Usvojen je i prijedlog Odluke o održavanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica u općini Prozor-Rama.

Izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica održat će se u razdoblju od 18. ožujka do 20. svibnja 2024.godine, po rasporedu koji utvrdi Povjerenstvo za provođenje izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica u sastavu:
1. Matej Burić, predsjednik
2. Slaven Bošnjak-Šudić, član
3. Ivica Pavlović, član
4. Marinko Cvitanović, član
5. Indira Kazić, član
6. Elmin Islamović, član

Mjesto i vrijeme održavanja izbora, objavit će se na Radio Rami, na oglasnoj ploči Općine i na oglasnim pločama u Mjesnim zajednicama. Kao mjesto održavanja izbora mogu se odrediti prostorije osnovne škole ili druge prostorije u mjesnim zajednicama.

Četvrta točka dnevnog reda odnosila se na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama tijelima uprave općine Prozor-Rama. Povećana je osnovica za obračun za minuli rad s 0.5% na 0.6%.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenje Proračun općine Prozor-Rama za 2024. godinu je usvojen s 13 glasova za, 1 protiv i 4 suzdržana, a 2 vijećnika se nisu izjasnila. 

Osnovica za obračun plaća zaposlenicima općinskih tijela uprave općine Prozor – Rama za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2024. godine utvrđena je u dogovoru između općinskog načelnika i Sindikata državnih službenika i namještenika tijela uprave općine Prozor – Rama u iznosu od 425,00 KM. 

Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za 2023. godinu s Izvješćem o korištenju sredstava pričuve je točka dnevnog reda koja je izazvala najviše polemike. Raspravljalo se o Rama-texu, staračkom domu na Šćitu, Komgradu, sredstvima osiguranim za vjerske zajednice... 

Prihodi i primitci Općine Prozor-Rama za 2023. godinu su planirani u iznosu od 28.222.641,00 KM, od čega je do 31. prosinca 2023. godine ostvareno 28.219.143,00 KM odnosno 99,99 %. 

Tekući transferi i donacije su planirane u iznosu od 2.391.000,00 KM, a ostvareni u iznosu 2.226.859,00 KM što je 93,14 %.

Rashodi i izdatci Općine Prozor-Rama za 2023. godinu su planirani u iznosu od 24.185.690,00 KM, od čega je do 31. prosinca 2023. godine izvršeno 23.362.357,00 KM što je 96,60 % u odnosu na planirano. Deficit iz 2022. godine iznosi 36.077,00 KM. 

Informacija o kontroli i kvaliteti vode za pića na području općine Prozor-Rama je primljena na znanje bez rasprave. 

Informacija Službe - Ispostave za zapošljavanje Prozor-Rama o stanju nezaposlenosti za 2023. godinu je, također, primljena na znanje. 

Prema izvješću od 31. siječnja 2023. godine u našoj općini ima 1708 osoba nezaposlenih, od toga ih je 463 nekvalificiranih, 10 polukvalificiranih, 700 kvalificiranih, 419 sa srednjom stručnom spremom, 1 visoko kvalificiran, 56 s višom stručnom spremom i 59 s visokom stručnom spremom. 

Za kraj su bila predviđena pitanja i inicijative vijećnika. Predloženo je da se naredne sjednice na dnevnom redu nađe točka o neradnoj nedjelji za trgovine u općini Prozor-Rama, a prijedlog o ukidanju paušala za vijećnike nije prošao na pojedinačnom glasanju. 

vijece27022024.pngvijece27022024_2.pngvijece27022024_3.pngvijece27022024_4.pngvijece27022024_5.pngvijece27022024_6.pngvijece27022024_7.pngvijece27022024_8.png