RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za prijem djelatnika

Objavljeno 19.07.2021. 12:52, Kategorija Obavijesti

Na temelju članka 9. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, ravnatelj JP Radio Rama d.o.o. Prozor-Rama, donosi:

 

                                                        RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za prijem djelatnika u radni odnos

 

                                                                I.

U Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog natječaja za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno na radno mjesto: Voditelja pravnih i kadrovskih poslova JP Radio Rama d.o.o.,  Prozor-Rama, imenuju se:

 

  1. Josip Juričić,
  2. Ivo Zane,
  3. Enes Manov.

                                                              II.

Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je pregledati sve prijave koje su pristigle u propisanom roku navedenom u Javnom natječaju za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno na radno mjesto: Voditelja pravnih i kadrovskih poslova JP Radio Rama d.o.o. Prozor-Rama.

Natječaj je objavljen u dva dnevna lista (Dnevni list 2.7.2021. i Večernji list 2.7.2021.), na službenoj stranici poduzeća, te je dostavljen nadležnoj službi za zapošljavanje.

Provesti pismeni i usmeni ispit sa svakim kandidatom koji su dostavili na vrijeme potpunu i urednu dokumentaciju. Te sastaviti listu s užim izborom najboljih kandidata, dostaviti Poslodavcu izvješće o provedenom postupku, koji su dužni potpisati svi članovi Povjerenstva.

 

                                                              III.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

  

Vremenska prognoza
Pretraga

Marketing