Koga to zastupa i brani vijećnik Ante Pavličević

Objavljeno 20.07.2021. 14:56, Kategorija Novosti

Budući da su neki neupućeni vijećnici pokušali dezinformirati javnost u svezi komunalne naknade u općini Prozor–Rama, dajemo određene činjenice i pojašnjenja ove problematike.

Općina Prozor–Rama koristi Odluku o komunalnoj naknadi koju je usvojilo Općinsko vijeće 26.11.2015. godine. Izmjene i dopune ove Odluke usvojilo je Općinsko vijeće 3.7.2017. kao i 20.12.2018. Ovim izmjenama Odluke  izvršeno je i usklađenje sa Zakonom o komunalnim djelatnostima u HNŽ/K, te dodatno precizirali određeni članci Odluke.

Sukladno navedenoj Odluci i izmjenama iste, nadležna općinska služba ispostavlja rješenja o komunalnoj naknadi te ih upućuje obveznicima, uz mogućnost pravnog lijeka u obliku žalbe, za one koji budu nezadovoljni rješenjem. Nakon što o žalbi odluči Žalbena komisija Općinskog vijeća, rješenje postaje pravomoćno ili se ponavlja postupak izdavanja rješenja.

Ako neka stranka nije zadovoljna rješenjem Žalbene komisije, omogućeno je pokretanje upravnog spora tužbom  kod nadležnog Županijskog suda u Mostaru. Spor ne zaustavlja izvršenje rješenja, odnosno stranka je obvezna platiti po pravosnažnom rješenju Žalbene komisije.

Dio obveznika komunalne naknade (najčešće su to elektroprivredna poduzeća, Elektroprijenos kao  i nekoliko poduzetnika vlasnika poslovnih objekata i prostora) redovito pokreću upravne sporove. Dio tih upravnih sporova Županijski sud riješi odbijajući navode stranke obveznika komunalne naknade, a u dijelu sporova uvažavaju se navodi ili dio navoda tužitelja – obveznika i postupak vraća Općini Prozor – Rama na ponavljanje postupka. Tada Općina ponavlja postupak, prethodno otklonivši nedostatke na koje je Sud upozorio.

U slučaju koji je iznesen na sjednici Općinskog vijeća Prozor–Rama Županijski sud je uvažio navode iz tužbe obveznika komunalne naknade (riječ je o jednom elektroprivrednom poduzeću za komunalnu naknadu po osnovu površine jezera kao poslovnog prostora). Međutim, Sud nije, kako je to izjavljivao vijećnik na sjednici Općinskog vijeća, naložio nikakav povrat novca. Sud je uvažio tužbu, poništio prvostupanjsko rješenje Općine i naložio ponovno rješavanje predmeta od strane nadležne općinske službe. Služba je ponovila postupak. Osim navedenog slučaja, bilo je još sudskih postupaka koji su završili rješenjem o ponavljanju postupka, ali nijednom Općina nije dovedena u situaciju da vraća novac.

Ovim ukazujemo na netočnost tvrdnji vijećnika Ante Pavličevića o potrebi povrata novca.

Koristimo prigodu iznijeti i neke činjenice o komunalnim naknada u Općini Prozor–Rama.

Godine 2009. U proračun Općine Prozor–Rama od komunalnih naknada prikupljeno je 82.590,00 KM.

Zadnjih godina u proračun Općine od komunalnih naknada prikupi se oko 4.160.000,00 KM.

Rezultat je to ozbiljnijeg pristupa prikupljanju komunalnih naknada. Na ukupno povećanu komunalnu naknadu utjecalo je uvođenje komunalne naknade na površinu jezera (Ramsko i Jablaničko) prema elektroprivrednim poduzećima, koja se obračunava neovisno o proizvodnji električne energije i naknadi za takozvano „obeštećenje“.

Pri tome je važno napomenuti da su visina komunalne naknade u općini Prozor–Rama, koja se obračunava vlasnicima ili korisnicima poslovnih prostora po zonama i po metru kvadratnom površine, među najnižim u BiH.

Godine 2020., zbog pandemije koronavirusa, u sklopu Programa  mjera potpore gospodarstvu koje je Općinskom vijeću predložio Načelnik Općine, svi obveznici osim onih koji nisu imali negativan utjecaj koronavirusa na svoje prihode (elektroprivrede, solarne i vjetroelektrane, hidroelektrane, telekomi, građevinska poduzeća, trgovine na malo prehrambenom robom i slični) oslobođeni su plaćanja komunalne naknade za tu godinu.

Smatramo da se u Općini Prozor–Rama vrlo odgovorno pristupa prikupljanju komunalnih naknada. Uz korektne stope i osnovice za vlasnike i korisnike poslovnih prostora, ipak se u proračun uplaćuje značajna sredstva, posebno od elektroprivrednih poduzeća koji radom na području općine Prozor–Rama ostvaruju velike prihode i dobit, te tako dio tih sredstava vraćaju tamo gdje su prihod i dobit i ostvarili.

OPĆINA PROZOR–RAMA, Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

opcina_prozor-rama_tuzba_za_komunalnu_naknadu_ep-hz-hb_1.pngopcina_prozor-rama_tuzba_za_komunalnu_naknadu_ep-hz-hb_2.png

Vremenska prognoza
Pretraga

Marketing