U BiH od danas zabranjeno negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca

Objavljeno 28.07.2021. 08:04, Kategorija Obavijesti

Zakon koji je donio visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko službeno je objavljen u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, što znači da će negiranje genocida od danas službeno biti kažnjivo.

Visoki predstavnik u BiH nametnuo je dopune u Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.

- Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kako je predviđeno u članu 2. tog zakona, na privremenoj osnovi sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta – priopćeno je iz Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

– Tko javno podstrekne na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv grupe osoba ili člana grupe određene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost, ako takvo ponašanje ne predstavlja krivično djelo iz stavka (1) ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine - navodi se u Odluci.

– Tko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravomoćnom presudom kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

– Ako je krivično djelo počinjeno na način kojim se može poremetiti javni red i mir ili je prijeteće, zlostavljajuće ili uvredljivo, poćinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje tri godine.

– Tko dodijeli priznanje, nagradu, spomenicu, bilo kakav podsjetnik ili bilo kakvu privilegiju ili slično osobi osuđenoj pravomoćnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, ili imenuje javni objekt kao što je ulica, trg, park, most, institucija, ustanova, općina ili grad, naselje i naseljeno mjesto, ili slično, ili registrira naziv po ili prema osobi osuđenoj pravomoćnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, ili bilo na koji način veliča osobu osuđenu pravomoćnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine.

– Počinitelj krivično djela iz stavke ovog članka koji je dužnosnik ili odgovorna osoba ili zaposlenik u instituciji vlasti ili bilo kojem tijelu koji se financira putem javnog proračuna, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine.