Usvojen zaključak o Nacrtu Proračuna Širokog Brijega

Objavljeno 22.11.2021. 16:09, Kategorija Poslušajte audio/video

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića, održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Širokog Brijega.

Na samome početku vijećnici su usvojili zapisnik s prethodne 9. sjednice Gradskog vijeća.

Na dnevnom redu se našao rebalans proračuna za 2021. godinu. Prema prijedlogu koji je obrazložila pomoćnica gradonačelnika za financije Dijana Sesar, prihodi i rashodi za ovu godinu veći su za 36.500,00 KM i ukupno iznose 14.084.700,00 KM. Vijećnici su usvojili ove izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu.

Usvojen je zaključak o Nacrtu Proračuna Grada Širokog Brijega za 2022. godinu u iznosu od 15.622.700,00 KM. Prihvaćanjem Zaključka o nacrtu proračuna isti se stavlja na javnu raspravu koja će trajati od 23. studenog do 7. prosinca 2021. Nacrt će biti objavljen na službenoj stranici Grada (www.sirokibrijeg.ba). Svi zainteresirani građani, predstavnici javnih poduzeća, ustanova, mjesnih zajednica, NVO, političkih stranaka mogu podnijeti svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe.

Odluka o pristupanju izradi drugih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog područja “Vrace” Široki Brijeg također je usvojena. Detaljni plan donesen je 2007. godine, a prve izmjene 2011. godine. Uočene su potrebe za izmjenama i dopunama zbog potreba Grada i na inicijativu vlasnika zemljišta. Veličina prostornog obuhvata iznosi cca 2,2 ha, što čini oko 11% obuhvata Detaljnog plana. Prostorni obuhvat omeđen je sa zapadne strane Gradskim autobusnim kolodvorom, s južne strane magistralnom cestom i lijevom obalom korita Ugrovače, s istočne strane Franjevačkom ulicom, sa sjeverozapadne ulicom Antuna Mihanovića i sa sjeveroistočne strane planiranom gradskom ulicom prema važećem GUP-u.

Usvojena je Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2021./22. godini. Grad Široki Brijeg dodjeljuje 22 stipendije za studije: Geodezije, Kemijske tehnologije, Matematike, Defektologije, Logopedije, Fizike, Medicine, Arhitekture, Građevinarstva, Strojarstva, Elektrotehnike, Psihologije i Glazbene kulture. Grad će tako u akademskoj 2021./2022. stipendirati 65 studenata, budući da je njih 43 upisalo tekuću godinu i nastavili s redovitim primanjem stipendije. Natječaj za dodjelu stipendija bit će objavljen na službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega (www.sirokibrijeg.ba), Radio postaji Široki Brijeg i oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

Usvojena je Odluka o davanju ovlaštenja za zaključivanje ugovora o zakupu s JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar. Riječ je o produženja ugovora o zakupu zemljišta na kojem je sagrađena GSM bazna stanica.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o zamjeni nekretnina također je usvojen u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Usvojena su rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist:
• Marka Rezića sina Željka iz Donjeg Crnča;
• Anđelke Zeljko kći Ante iz Širokog Brijega;
• Ivana Vrljića sina Ilije iz Dobriča;
• Jasne Milićević kći Vlade iz Čitluka.

Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana Školskog odbora Druge osnovne škole nije usvojen.

Gradsko vijeće je usvojilo zaključak o pripremi projekta uređenja područja gradskog bazena.

Vijećnici su primili informaciju o kategorizaciji lokalnih cesta na području Širokog Brijega. Vlada FBiH donijela je odluku o kategorizaciji lokalnih cesta u regionalne ceste na području ŽZH. Riječ je o tri lokalne ceste:

• Trn – Dobrkovići – Izbično – Gornja britvica – Korita – Sutina – Poklečani – R419
• Ledinac – Dužice – R420a
• Knešpolje – Uzarići – Jare – Biograci – Ljuti Dolac – Podgorje – R424

Radovi održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove ovih cesta bit će u skladu s godišnjim planom i programom koje donosi JU Ceste ŽZH uz suglasnot Vlade ŽZH, priopćeno je.Izvor:Jabuka.tv

Vremenska prognoza
Pretraga

Marketing