NAJAVA: Sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Objavljeno 24.06.2022. 09:21, Kategorija Obavijesti

Općinsko vijeće Prozor – Rama održat će 19 (devetnaestu) sjednicu dana 28.06. 2022. godine (UTORAK) u zgradi općine Prozor – Rama – Vijećnica sa početkom rada u 11:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red

Izvadak iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,

Izvješće o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Prozor – Rama, sezona 2021/2022,

Informacija o kontroli kvalitete vode za piće na području općine Prozor – Rama,

Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola na području općine
Prozor – Rama u školskoj 2022/2023. godini,

Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite građana,

Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2021. godini na području općine Prozor – Rama,

Pitanja i inicijative vijećnika.