Pitanje na koje mnogi ne znaju odgovor: Znate li riješiti misteriju?

Objavljeno 03.08.2022. 07:43, Kategorija Novosti

Mozgalica kaže ovako: Ako je Terezina kćerka kćerka moje majke... Šta ja dođem Terezi?

A imate i pet ponuđenih opcija, koja su sljedeća:

Ja sam Terezina:

  1. Baka
  2. Majka
  3. Kćerka
  4. Unuka
  5. Ja sam Tereza

Kreatori ove mozgalice tvrde da 97 posto ljudi ne može da da odgovor iz prvog puta. A kada i odgovore, uglavnom daju odgovor "Ja sam Tereza", koji je pogrešan.

A koji je pravi odgovor?

Točan odgovor je - kćerka.

Odgovor leži u triku da se zapitate tko postavlja pitanje.

Dakle, Terezina kćerka je kćerka moje majke. Ako tako gledamo, majka moje kćerke sam, logično, ja (dakle, našli smo ko postavlja pitanje).

Kada to znamo, slijedi da sam Terezina kćerka ja, a ja postavljam i pitanje, pa iz toga slijedi i odgovor.Piše:RS