Općina Prozor-Rama se zadužuje za četiri milijuna maraka

Objavljeno 28.09.2022. 13:56, Kategorija Novosti

S 13 glasova "ZA" 5 "PROTIV" i 2 "SUZDRŽANA" Općinsko vijeće Prozor-Rama danas je usvojilo Odluku po kojoj će se ova općina kreditno zadužiti za iznos od četiri milijuna KM, kojim se planira dovršetak započetih kapitalnih projekata.

Kako stoji u Odluci namjena zaduženja je za financiranje kapitalnih investicija u obliku dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu općine Prozor–Rama kod poslovne banke u visini do 4.000.000,00 KM (slovima: četiri milijuna KM).  Kredit bi se realizirao kroz dva postupka javne nabave, sukladno potrebama i dinamici realizacije proračuna.

Prema Odluci, Općina Prozor-Rama će se kod Intesa Sao Paolo Bank kreditno zadužiti (prvi dio) u iznosu od 2.100.000,00 KM, a kredit će se realizirati uz kamatnu stopu 2,7% na godišnjoj razini i na razdoblje od dvije godine odnosno 24 mjeseca. 

Drugi dio zaduženja u visini od 1.900.000,00 KM  realizirat će se također na razdoblje od dvije godine i kamatnu stopa do 3% na godišnjoj razini.

Usvajajući ovu Odluku općinski vijećnici su zadužili načelnika općine Prozor–Rama da sukladno potrebama i dinamici realizacije proračuna provede proceduru javne nabavke za drugi dio sredstava te potpiše odgovarajući ugovor s najpovoljnijim ponuđačem i dostavi mjenice kao instrument osiguranja povrata sredstava.

Kako je za Radio Ramu kazao načelnik Općine Prozor-Rama dr. Jozo Ivančević  razlozi za donošenje ovakve Odluke su nenajavljeno i neplanirano smanjenje proračunskih prihoda od obeštećenja, uz sporost sudskog postupka po tužbi Općine Prozor–Rama protiv JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, što je dovelo do kašnjenja planiranih uplata i samim time uzrokuje nemogućnost ažurnog izmirenja obveza za kapitalne investicije preuzetih kroz proračun općine Prozor-Rama.

"Iznosi koji su bili u 2022. planirani po ovom osnovu, a imaju skoro sto postotnu sigurnost naplate, jesu 4.675.500,00 KM glavnice i 1.350.000,00 KM kamate. U proračunu za 2023. godinu mogu se planirati i realno očekivati navedeni primitci predviđeni za 2022. godinu", kazao je načelnik Ivančević.

Govoreći  o  postojanju obveza iz kapitalnih projekata izvršenih tijekom 2022. godine, a i onih koji se planiraju izvršiti tijekom naredna 24 mjeseca načelnik je naglasio kako će korištena sredstva dozvoljenog prekoračenja kontinuirano biti smanjivana kroz redovne priljeve sredstava na račun Općine Prozor–Rama, što će umanjivati ukupnu visinu troška ovog kreditnog aranžmana.

Dodao je da korištenje financijskog aranžmana dozvoljenog prekoračenja na transakcijskom računu neće utjecati na proračunske prihode i rashode za 2022. i 2023. godinu, osim za visinu kamata u iznosu do 6.000,00 KM, a u 2023. i 2024. godini te do 43.900,00 KM u narednom razdoblju, odnosno do ukupno planiranih 49.900,00 KM troškova po ovom kreditnom aranžmanu, kazao je načelnik Ivančević zaključivši svoje obrazloženje kreditnog zaduženja Općine.

Na današnjoj sjednici OV Prozor-Rama vijećnici su usvojili i Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor–Rama za razdoblje  1. do 30. lipnja 2022. godine s Izvješćem o korištenju sredstava pričuve za isto razdoblje. Na znanje je primljena i Informacija o izvršenoj privatizaciji i njezinim posljedicama na gospodarstvo u općini Prozor–Rama.

Pod 5. točkom pitanja i inicijativa vijećnika između ostalog raspravljalo se po prigovorima na rješenja subvencioniranja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama.

Upravo ova tema koja nije bila na dnevnom redu izazvala je i najdužu raspravu vijećnika. Sve nejasnoće oko subvencioniranja, odnosno bodovanja kao i točke po prigovorima kandidata na preliminarnoj listi obrazložio je Ivan Marić, predsjednik Komisije za subvencioniranje stambenog pitanja mladih.

Raspravljajući o ovoj temi, Jure Tadić, dopredsjednik vijeća kazao je kako ima Žalbena komisija koja će na kraju i odlučiti po Žalbama. Na ovu temu vijećnici su dali sugestiju da se ide u poboljšanje pravilnika odnosno da se Pravilnik korigira.

21._sjednica_ov-a_prozor-rama_2.jpg21._sjednica_ov-a_prozor-rama_3.jpg21._sjednica_ov-a_prozor-rama_4.jpg21._sjednica_ov-a_prozor-rama_5.jpg21._sjednica_ov-a_prozor-rama_6.jpg21._sjednica_ov-a_prozor-rama_7.jpg21._sjednica_ov-a_prozor-rama_8.jpg21._sjednica_ov-a_prozor-rama_9.jpg21._sjednica_ov-a_prozor-rama_10.jpg21._sjednica_ov-a_prozor-rama_11.jpg